Trang thông tin cục công tác phía nam
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Công tác phía Nam

02/01/2018

Chiều ngày 29/12/2017, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tại khu vực phía Nam.

Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm

Khó khăn trong thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

12/01/2018

Công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2015, các văn bản hướng dẫn và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Phản ánh kiến nghị ở địa phương

Phản ánh, kiến nghị của một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác tư pháp

10/01/2017

​Khu vực phía Nam với 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là địa bàn có hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự sôi động nhất cả nước. Dứoi đây là trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo kiến nghị của 10 địa phương trong Khu vực.