Trang thông tin cục công tác phía nam
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Bồi dưỡng chuyên sâu trong lĩnh vực Công chứng tại TP. Hồ Chí Minh

20/03/2018

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong 02 ngày, 14 và 15/3/2018, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Công chứng. Chương trình bồi dưỡng với sự tham gia của gần 100 công chứng viên, chuyên viên, thư ký nghiệp vụ của các Phòng công chứng, Văn phòng công chứng và cán bộ chuyên mộn các Sở Tư pháp khu vực phía Nam.

Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm

Một số quy định chưa phù hợp liên quan đến chức danh Chánh Văn phòng trong cơ quan thi hành án dân sự

06/02/2018

Công tác văn phòng là công tác quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức (đơn vị). Các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì khâu đầu tiên là phải tổ chức tốt công tác văn phòng bởi Văn phòng là bộ phận giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo cơ quan, là nơi tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin phục vụ việc ra các quyết định quản lý điều hành của lãnh đạo. Vì vậy, nếu Văn phòng được sắp xếp và làm việc khoa học, trật tự, nền nếp thì việc quản lý và điều hành công việc của đơn vị sẽ thông suốt, chất lượng, thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Hệ thống tổ chức trong các cơ quan thi hành án dân sự cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Phản ánh kiến nghị ở địa phương

Phản ánh, kiến nghị của một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác tư pháp

10/01/2017

​Khu vực phía Nam với 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là địa bàn có hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự sôi động nhất cả nước. Dứoi đây là trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo kiến nghị của 10 địa phương trong Khu vực.