Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *
Có tổng số 223 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
760/QĐ-BTP 18/04/2018 Bộ Tư pháp Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
667/QĐ-BTP 09/04/2018 Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
679/QĐ-BTP 09/04/2018 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
676/QĐ-BTP 09/04/2018 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam
641/QĐ-BTP 06/04/2018 Bộ Tư pháp Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Tư pháp
572/QĐ-BTP 04/04/2018 Bộ Tư pháp Về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy cơ quan Bộ Tư pháp
1077/KH-BTP 04/04/2018 Bộ Tư pháp Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018 tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp
779/KH-BLĐTBXH-BTP 02/03/2018 Bộ Tư pháp Phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp năm 2018
310/QĐ-BTP 26/02/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Công tác phía Nam
29/BC-BTP 25/01/2018 Bộ Tư pháp Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của cơ quan Bộ Tư pháp
17/QĐ-CĐBTP 24/01/2018 Bộ Tư pháp Về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan Bộ Tư pháp Nhiệm kỳ 2018-2019
06/QĐ-KTCĐB 10/01/2018 Bộ Tư pháp Về việc công nhận danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", "Tổ công đoàn xuất sắc" năm 2017
08/QĐ-KTCĐB 10/01/2018 Bộ Tư pháp Về việc tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2017
09/QĐ-KTCĐB 10/01/2018 Bộ Tư pháp Về việc tặng Giấy khen chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2017
07/QĐ-KTCĐB 10/01/2018 Bộ Tư pháp Việc công nhận danh hiệu "công đoàn viên xuất sắc" năm 2017
27/QĐ-BTP 05/01/2018 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự
2691/QĐ-BTP 29/12/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017 của Ngành Tư pháp
2693/QĐ-BTP 29/12/2017 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
2577/QĐ-BTP 15/12/2017 Bộ Tư pháp Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018
2402 /QĐ-BTP 27/11/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp