Cơ cấu tổ chức
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

B. Thông tin liên hệ
1. Lãnh đạo Cục
1.1. Cục trưởng: Nguyễn Thanh Bình
1.2. Phó Cục trưởng: Huỳnh Thị Lệ Thuỷ
1.3. Phó Cục trưởng: Trần Hoài Phú

2. Văn phòng Cục
2.1. Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Giang
2.4. Các chuyên viên:
- Nguyễn Hồ Thanh Thảo - Kế toán trưởng
- Phạm Kỳ Anh
- Trần Phương Thanh
- Lê Thị Minh Long

3. Phòng Công tác Thi hành án dân sự
3.1. Trưởng phòng: Mai Thị Thùy Dung
3.2. Các chuyên viên:
- Nguyễn Thị Hồng Mai
- Đỗ Tiến Minh

4. Phòng Công tác Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp
4.1. Trưởng phòng: Hoàng Huy Trường
4.2. Phó Trưởng phòng: Trần Thị Tú
4.2. Các chuyên viên:
- Nguyễn Thị Thu Hà
- Mai Hải Yến

5. Phòng Công tác Tư pháp khác
5.1. Phó Trưởng phòng: Tạ Minh Thành
5.3. Các chuyên viên:
- Phạm Thị Hà My

6. Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật
6.1. Phó Giám đốc: Nguyễn Út Hạnh
6.2. Kế toán: Lê Thiên Nga
 
7. Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng
02 Huỳnh Thị Lệ Thủy Phó Cục trưởng
03 Trần Hoài Phú Phó Cục trưởng
04 Hoàng Huy Trường Trưởng phòng
05 Tạ Minh Thành Phó Trưởng phòng
06 Mai Thị Thùy Dung Trưởng phòng
07 Lê Thị Minh Long Chuyên viên
08 Đỗ Tiến Minh Chuyên viên
09 Phạm Kỳ Anh Chuyên viên
​​​​​​​​