Cơ cấu tổ chức
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

B. Thông tin liên hệ
1. Lãnh đạo Cục
1.1. Cục trưởng: Nguyễn Thanh Bình
1.2. Phó Cục trưởng: Hoàng Kim Chiến
1.2. Phó Cục trưởng: Huỳnh Thị Lệ Thuỷ
1.3. Phó Cục trưởng: Trần Hoài Phú

2. Văn phòng Cục
2.1. Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Nguyễn Kim Phượng
2.2. Phó Chánh Văn phòng: Phan Văn Phó
2.4. Các chuyên viên:
- Nguyễn Hồ Thanh Thảo - Kế toán trưởng
- Phạm Kỳ Anh
- Trần Phương Thanh
- Trần Thị Lâm
- Lê Thị Minh Long
- Nguyễn Thị Thùy Trinh - Văn thư

3. Phòng Công tác Thi hành án dân sự
3.1. Trưởng phòng: Mai Thị Thùy Dung
3.2. Các chuyên viên:
- Nguyễn Thị Hồng Mai
- Đỗ Tiến Minh

4. Phòng Công tác Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp
4.1. Trưởng phòng: Hoàng Huy Trường
4.2. Các chuyên viên:
- Nguyễn Thị Thu Hà
- Mai Hải Yến
- Nguyễn Hoài Anh

5. Phòng Công tác Tư pháp khác
5.1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Lan Thu
5.2. Phó Trưởng phòng: Tạ Minh Thành
5.3. Các chuyên viên:
- Phạm Thị Hà My
- Phan Thị Xiêm Thanh

6. Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật
6.1. Phó Giám đốc: Nguyễn Út Hạnh
6.2. Chuyên viên
 
7. Danh sách báo cáo viên pháp luật Trung ương

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
01 Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng
02 Hoàng Kim Chiến Phó Cục trưởng
03 Huỳnh Thị Lệ Thủy Phó Cục trưởng
04 Trần Hoài Phú Phó Cục trưởng
05 Nguyễn Thị Bích Lan Thu Trưởng phòng
06 Hoàng Huy Trường Trưởng phòng
07 Tạ Minh Thành Phó Trưởng phòng
08 Mai Thị Thùy Dung Trưởng phòng
09 Lê Thị Minh Long Chuyên viên
10 Đỗ Tiến Minh Chuyên viên
11 Phạm Kỳ Anh Chuyên viên 
​​​​​​​​