Giới thiệu - liên hệ
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Giới thiệu - liên hệ

Giới thiệu Pháp chế doanh nghiệp phía Nam

16/09/2015

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/7/1999, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 212/1999/QĐ-TCCB về việc thành lập Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp. Chủ tịch danh dự hiện nay của Câu lạc bộ là PGS.TS. Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Duy Lãm – Nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.