Hoạt động
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Hoạt động

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tháng 5/2016

14/04/2016

Đáp ứng nhu cầu của nhiều tổ chức và cá nhân, Văn phòng đại diện CLB pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp với các vấn đề thiết thực liên quan đến Nghiệp vụ Đấu thầu; Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chuyên đề "Pháp luật về lao động trong doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26/11/2015

18/11/2015

Thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-585 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) về việc lựa chọn cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2015 của Chương trình 585. Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại Đồng Nai ngày 19/11/2015

12/11/2015

Ngày 19/11/2015 Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phối hợp cùng Văn phòng đại diện CLB pháp chế doanh nghiệp tại TP.HCM và Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp

Bồi dưỡng Pháp luật và thực tiễn tranh chấp về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và Pháp luật về lao động trong doanh nghiệp tại Kiên Giang

02/11/2015

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp về mặt pháp lý, kịp thời cập nhật, nắm bắt các chế độ chính sách pháp luật hiện hành để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động. Ngày 31/10/2015, tại Hội trường Sở Tư pháp Kiên Giang, Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh với chuyên đề “Pháp luật và thực tiễn tranh chấp về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và pháp luật về lao động trong doanh nghiệp” dành cho Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ các phòng, ban của các doanh nghiệp trên địa bàn Kiên Giang.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên đề "Nhận diện và phòng tránh các rủi ro trong hợp đồng tín dụng và các phương thức xử lý rủi ro để phòng tránh nợ xấu từ hợp đồng tín dụng"

07/09/2015

Trang bị kiến thức cần thiết để nhận diện và phòng tránh các rủi ro trong hợp đồng tín dụng và các phương thức xử lý rủi ro để phòng tránh nợ xấu; Cung cấp các kỹ năng pháp lý cần thiết để vận dụng vào thực tiễn khi tham gia quan hệ tín dụng ngân hàng

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP PHÍA NAM

01/01/0001

Hòa trong không khí vui tươi kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(28/8/1945 - 28/8/2015), Văn phòng đại diện CLB pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Pháp chế doanh nghiệp phía Nam) cũng tròn 15 năm thành lập và phát triển (16/8/2000 - 16/8/2015)