Liên hệ
Sign In
 • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Liên hệ

Liên hệ

STT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Lãnh đạo Cục
 1.  
Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng nguyenthanhbinh@moj.gov.vn 08.3818.1993
 1.  
Hoàng Kim Chiến Phó Cục trưởng chienhk@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Huỳnh Thị Lệ Thuỷ Phó Cục trưởng thuyhtl@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Trần Hoài Phú Phó Cục trưởng phuth@moj.gov.vn 08.3818.1995
Văn phòng
 1.  
Nguyễn Kim Phượng Phó Chánh Văn phòng phụ trách phuongnk@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Phan Văn Phó Phó Chánh Văn phòng phopv@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Nguyễn Hồ Thanh Thảo Kế toán trưởng thaonht@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Lê Thị Minh Long Chuyên viên longltm@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Phạm Kỳ Anh Chuyên viên anhpk@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Trần Phương Thanh Chuyên viên thanhtp@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Trần Thị Lâm Chuyên viên lamtt@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Nguyễn Thị Thùy Trinh Văn thư vtcqdd@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Võ Trần Quốc Hùng Lái xe hungvtq@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Võ Bình Đông Lái xe dongvb@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Đỗ Hữu Thế Lái xe thedh@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Trần Văn Minh Lái xe minhtv@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Nguyễn Huỳnh Diễm Tạp vụ diemnh@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Huỳnh Văn Đồ Bảo vệ dohv@moj.gov.vn 08.3818.1995
Phòng Công tác tư pháp khác
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan Thu Trưởng phòng thuntbl@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Tạ Minh Thành Phó Trưởng phòng thanhtm@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Phan Thị Xiêm Thanh Chuyên viên thanhptx@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Phạm Thị Hà My Chuyên viên mypth@moj.gov.vn 08.3818.1995
Phòng Công tác Hành chính tư pháp và Bộ trợ tư pháp
 1.  
Hoàng Huy Trường Trưởng phòng truonghh@ moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên hantt @moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Nguyễn Hoài Anh Chuyên viên anhnh@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Mai Hải Yến Chuyên viên yenmh@moj.gov.vn 08.3818.1995
Phòng Công tác Thi hành án dân sự
 1.  
Mai Thị Thùy Dung Trưởng phòng dungmtt@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Mai Chuyên viên mainth@moj.gov.vn 08.3818.1995
 1.  
Đỗ Tiến Minh Chuyên viên minhdt@moj.gov.vn 08.3818.1995
Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật
 
 1.  
Nguyễn Út Hạnh Phó Giám đốc hanhnu@moj.gov.vn 08.3818.1995
​​​​​​​​