Liên hệ
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Liên hệ

Liên hệ

STT Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Lãnh đạo Cục
01 Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng nguyenthanhbinh@moj.gov.vn 08.3818.1993
02 Huỳnh Thị Lệ Thuỷ Phó Cục trưởng thuyhtl@moj.gov.vn 08.3818.1995
03 Trần Hoài Phú Phó Cục trưởng phuth@moj.gov.vn 08.3818.1995
Văn phòng
04 Hoàng Thị Giang Phó Chánh Văn phòng gianght@moj.gov.vn 08.3818.1995
05 Nguyễn Hồ Thanh Thảo Kế toán trưởng thaonht@moj.gov.vn 08.3818.1995
06 Lê Thị Minh Long Chuyên viên longltm@moj.gov.vn 08.3818.1995
07 Phạm Kỳ Anh Chuyên viên anhpk@moj.gov.vn 08.3818.1995
08 Trần Phương Thanh Chuyên viên thanhtp@moj.gov.vn 08.3818.1995
09 Võ Trần Quốc Hùng Lái xe hungvtq@moj.gov.vn 08.3818.1995
10 Võ Bình Đông Lái xe dongvb@moj.gov.vn 08.3818.1995
11 Đỗ Hữu Thế Lái xe thedh@moj.gov.vn 08.3818.1995
12 Trần Văn Minh Lái xe minhtv@moj.gov.vn 08.3818.1995
13 Nguyễn Huỳnh Diễm Tạp vụ diemnh@moj.gov.vn 08.3818.1995
14 Huỳnh Văn Đồ Bảo vệ dohv@moj.gov.vn 08.3818.1995
15 Đỗ Khánh Tín Bảo vệ tindk@moj.gov.vn 08.3818.1995
Phòng Công tác tư pháp khác
16 Tạ Minh Thành Phó Trưởng phòng thanhtm@moj.gov.vn 08.3818.1995
17 Phạm Thị Hà My Chuyên viên mypth@moj.gov.vn 08.3818.1995
Phòng Công tác Hành chính tư pháp và Bộ trợ tư pháp
18 Hoàng Huy Trường Trưởng phòng truonghh@ moj.gov.vn 08.3818.1995
19 Trần Thị Tú Phó Trưởng phòng tutt@moj.gov.vn 08.3818.1995
20 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên hantt @moj.gov.vn 08.3818.1995
21 Mai Hải Yến Chuyên viên yenmh@moj.gov.vn 08.3818.1995
Phòng Công tác Thi hành án dân sự                                    
22 Mai Thị Thùy Dung Trưởng phòng dungmtt@moj.gov.vn 08.3818.1995
23 Nguyễn Thị Hồng Mai Chuyên viên mainth@moj.gov.vn 08.3818.1995
24 Đỗ Tiến Minh Chuyên viên minhdt@moj.gov.vn 08.3818.1995
Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật 
25 Nguyễn Út Hạnh Phó Giám đốc hanhnu@moj.gov.vn 08.3818.1995
26 Lê Thiên Nga Kế toán lethiennga@moj.gov.vn 08.3818.1995
​​​​​​​​