Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Khó khăn trong thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

12/01/2018

Công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2015, các văn bản hướng dẫn và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

THỰC TRẠNG GIẢ MẠO GIẤY TỜ, GIẢ MẠO NGƯỜI KHÁC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CỦA MỘT SỐ CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

02/01/2018

Vừa qua, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng giả mạo trong hoạt động công chứng, chứng thực. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp), Hội Công chứng viên TP. HCM và một số đại diện của cơ quan liên quan của TP HCM như (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Văn phòng đăng kí đất đai TP.HCM và đại diện nhiều Văn phòng công chứng, cán bộ làm công tác chứng thực của một số quận/huyện, xã/phường). Tại hội nghị các đại biểu tham dự đã đánh giá về thực trạng giả mạo giấy tờ của hoạt động công chứng, chứng thực trong thời điểm hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa, xử lý trong thời gian tới.

Một số bất cập trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại

19/12/2017

Thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động trong công tác thi hành án dân sự (THADS) theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, năm 2009, TP. Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước được chọn để triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại. Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, trong khu vực phía Nam (tính từ Phú Yên trở vào đến Cà Mau) có thêm 05 địa phương gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang và Vĩnh Long vào cuộc.

Tình hình xử lý vi phạm hành chính năm 2017 tại phía Nam

19/12/2017

Công tác xử lý vi phạm hành chính tại phía Nam trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt sự gia tăng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính dã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.