Sự cần thiết tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các nhiệm vụ giải pháp của "Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" giai đoạn 2
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Sự cần thiết tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các nhiệm vụ giải pháp của "Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" giai đoạn 2

Ngày 21/4/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam, tổ chức Tọa đàm về Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp giai đến năm 2022”. Tham dự có đại diện Phân viện của Viện pháp y quốc gia, Viện khoa học hình sự, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên hòa, Trung tâm pháp y tâm thần các Khu vực, các Sở Tư pháp trong Khu vực phía Nam; Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án TP.HCM và một số Trung tâm pháp y và Phòng Kỹ thuật hình sự các tỉnh, thành phố.

Tại buổi Tọa đàm các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung: sự cần thiết tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các nhiệm vụ giải pháp của Đề án; một số vấn đề còn vướng mắc trong công tác giám định tư pháp như việc xã hội hóa công tác giám định, việc thu phí trong giám định hình sự; về quy trình giám định trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự; hoàn thiện các quy định pháp luật về giám định tư pháp… và nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về thực trạng của công tác giám định tư pháp, kết quả đạt được, những yêu cầu từ thực tiễn đòi hỏi sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các nhiệm vụ giải pháp của dự thảo Đề án.
1. Về kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 gồm 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, sau hơn 05 triển khai thực hiện, hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án đã được tổ chức thực hiện trên thực tế, nhờ đó thể chế về giám định tư pháp đã được hoàn thiện một bước với việc ra đời của Luật giám định tư pháp năm 2012 và 38 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn do Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực giám định ban hành, các chế độ chính sách đối với người giám định được quan tâm, chăm lo hơn; hệ thống tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y được củng cố, hoàn thiện một bước, tổ chức pháp y tâm thần được dổi mới bằng việc thành lập các Trung tâm pháp y tâm thần khu vực trực thuộc Bộ Y tế thay cho các Trung tâm tâm thần cấp tỉnh; cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp được quan tâm đầu tư, tăng cường; đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có sự phát triển ngày càng nhanh cả về số lượng và chất lượng; việc lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực tài chính, thuế, ngân hàng, xây dựng…được chú trọng, mô hình tổ chức giám định được tư pháp ngoài công lập đã được xác lập và cho phép thành lập ở lĩnh vực tài chính, xây dựng, ngân hàng, chuyên ngành di vật, cổ vật và bản quyền tác giả trong lĩnh vực văn hóa; phạm vi giám định tư pháp được mở rộng gắn với việc cho phép một số người tham gia tố tụng quyền tự mình yêu cầu giám định tư pháp…
Như vậy, qua quá trình triển khai thực hiện Đề án, hoạt động giám định tư pháp đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kết luận giám định đúng đắn, khách quan giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ việc được nghiêm minh, đúng pháp luật, tránh được oan sai trong quá trình tố tụng.
2. Những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án: Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, một số những hạn chế, bất cập nổi cộm cũng được các đại biểu tham dự nêu và thảo luận, cụ thể: Nhận thực của các cấp các ngành về giám định tư pháp chưa đầy đủ và thống nhất, thể chế cần tiếp tục hoàn thiện; Đội ngũ Giám định viên tư pháp còn thiếu, giám định tư pháp là công việc đặc thù, điều kiện, môi trường làm việc không thuận lợi, chế độ chính sách đãi ngộ chưa phù hợp trong khi trách nhiệm pháp lý của người thực hiện giám định rất cao nên khó khăn trong việc thu hút, tuyển dụng người làm công tác giám định tư pháp, nhất là trong lĩnh vực giám định pháp y.
Qua trao đổi, thảo luận đa số các đại biểu tham dự có chung quan điểm: nhiều khó khăn vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp cần được tiếp tục giải quyết, nhất là trước yêu cầu tình hình mới của cải cải cách tư pháp và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; đặc biệt là có nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng của Đề án đang được các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện như tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, phối hợp liên ngành…nên cần phải tiếp tục thực hiện trong nhiều năm tới thì mới đạt kết quả và phát huy trên thực tế./.