Bước chuyển mình mang tính bền vững trong công tác Thi hành án dân sự tại tỉnh Sóc Trăng
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Bước chuyển mình mang tính bền vững trong công tác Thi hành án dân sự tại tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng đã bắt đầu có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực và đang từng bước khắc phục được những hạn chế tồn tại của những năm trước. Sau 03 năm liên tục bị xếp hạng đơn vị yếu, năm 2017 Sóc Trăng đã có bước chuyển mình rõ nét hơn và mang tính bền vững.

        Những năm qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng là một trong số ít địa phương tại khu vực phía Nam bị đánh giá liên tục không hoàn thành chỉ tiêu về việc và giá trị do Tổng cục Thi hành án dân sự giao và bị xếp hạng ở mức thấp (năm 2014 và năm 2015 xếp hạng D, năm 2016 xếp hạng C). Những hạn chế này có thể do nhiều nguyên nhân trong đó có điều kiện khó khăn chung của công tác thi hành án dân sự và điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh Sóc Trăng là một trong những tỉnh còn nhiều khó khăn, luôn phải đối mặt với hạn hán, xâm ngập mặn kéo dài, ngồn thu chủ yếu từ nuôi trồng thủy, hải sản và những tồn tại liên quan đến công tác tổ chức cán bộ đã kéo dài nhiều năm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng nói riêng.
        Tuy nhiên, từ năm 2016, đơn vị này đã bắt đầu có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực và đang từng bước khắc phục được những hạn chế tồn tại của những năm trước. Và sau 03 năm liên tục bị xếp hạng đơn vị yếu, năm 2017 Sóc Trăng đã có bước chuyển mình rõ nét hơn và mang tính bền vững. Điều này được minh chứng rõ qua những kết quả rất cụ thể. Khi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng là một trong bảy đơn vị tại khu vực phía Nam và là một trong hai địa phương trong cụm thi đua khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt cả 04 chỉ tiêu thi hành án do Tổng cục Thi hành án dân sự giao[1] (việc, tiền, giảm việc và tiền chuyển kỳ sau). Trong tình hình chung của Khu vực và cả nước có khó khăn khi thực hiện chỉ tiêu giảm việc và tiền có điều kiện chuyển kỳ sau (so với năm 2016, Khu vực giảm 07 địa phương đạt cả 04 chỉ tiêu) thì kết quả của Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng có thể xem là “cú bứt phá” rất đáng được ghi nhận[2]. Kết quả này được xây dựng dựa trên những giải pháp mang tính bền vững. Cụ thể:
        - Một là, công tác tổ chức cán bộ cũng là một trong những nét thể hiện rõ của sự thay đổi khi Lãnh đạo Cục tiếp tục được kiện toàn đủ với những nhân tố mới. Điều này như thổi luồng gió mới cho công tác thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở này, rất nhiều điểm mới trong công tác cán bộ được thực hiện. Trong đó, Cục đã đẩy mạnh việc chuyển đổi vị trí công tác một cách quyết liệt, nhất là một số vị trí lãnh đạo do 01 người đảm nhiệm qua 02 nhiệm kỳ hay liên quan đến công tác tài chính. Khi thực hiện công tác này, Lãnh đạo Cục đều quan tâm đến việc thuyết phục, động viên, lắng nghe ý kiến trình bày của công chức được điều động, chuyển đổi vị trí công tác nhằm tạo tâm lý yên tâm với công việc mới, vị trí mới của công chức; không để xảy ra việc khiếu nại, tố cáo trong công tác cán bộ. Thông qua hoạt động này, thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã tự phát hiện ra một số sai phạm tồn tại từ nhiều năm trước và kịp thời đưa ra hướng khắc phục.


      
       - Hai là,
với mong muốn tạo bước chuyển mạnh trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã có sự chủ động nghiên cứu, tìm hiểu những cách làm hay, có hiệu quả tại những địa phương khác trong Khu vực và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vận dụng phù hợp với tình hình đặc thù của địa phương mình. Hiện Sóc Trăng đã cho áp dụng thí điểm mô hình Tổ vận động Thi hành án dân sự tại cấp xã tại 03 Chi cục thi hành án dân sự nhằm huy động được cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở trong công tác thi hành án dân sự và kết quả đánh giá bước đầu rất khả quan[3].
        - Ba là, công tác kiểm tra và tự kiểm tra được địa phương tiếp tục quan tâm và thực hiện có sự đổi mới, trong đó tăng cường công tác kiểm tra thu-chi tiền thi hành án và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra đã kịp thời phát hiện được những hạn chế, tồn tại của các đơn vị, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, tránh tình trạng chạy theo thành tích mà không thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục pháp luật quy định trong quá trình tổ chức thi hành án. Khi phát hiện sai phạm đều xử lý nghiêm. Chính vì vậy, hoạt động kiểm tra và tự phát hiện sai phạm cũng được xem là điều đáng ghi nhận tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ và thực hiện chủ trương phòng chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự.
        Với những thay đổi mang tính căn cơ cùng với một số kết quả đạt được ban đầu trong năm 2017 cho thấy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đang có hướng đi đúng, nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế và sẽ đạt được những kết quả nổi bật trong các năm tiếp theo.
                                                                                                                              Thùy Dung
 
[1] Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh.
[2] (i) Đối với chỉ tiêu giảm giảm số việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau, Khu vực chỉ có 10/25 địa phương và giảm 08 địa phương so với cùng kỳ năm 2016. (ii) Đối với chỉ tiêu giảm giảm số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau, Khu vực chỉ có 12/25 địa phương, giảm 10 địa phương so với cùng kỳ năm 2016.
[3] Mô hình Tổ vận động THADS đã được áp dụng rất có hiệu quả tại Long An trong những năm qua.