Khó khăn trong công tác theo dõi về tổ chức cán bộ tại các Cục Thi hành án dân sự
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Khó khăn trong công tác theo dõi về tổ chức cán bộ tại các Cục Thi hành án dân sự

        Thực hiện Quyết định số 1684/QĐ-BTP ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại khu vực phía Nam thông qua hoạt động theo dõi công tác tư pháp và thi hành án dân sự từ tỉnh Phú Yên đến Cà Mau trong đó có công tác tổ chức, cán bộ. Thời gian qua, Cục Công tác phía Nam cũng đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Cục từ đó có những tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và đề xuất với Tổng cục thi hành án dân sự một số điểm liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại các Cục thi hành án dân sự trong Khu vực. Theo đó, Cục Công tác phía Nam đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về công tác tổ chức cán bộ chung của 25 tỉnh, thành phố trong Khu vực liên quan đến biên chế, cơ cấu tổ chức (Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp phòng và Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên), kỷ luật, quy luật, đào tạo cũng như dữ liệu riêng  về thông tin Lãnh đạo Cục của 25 tỉnh, thành phố trong Khu vực … Điều này tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc phục vụ và tham mưu cho Lãnh đạo Bộ hay lưu ý Tổng cục thi hành án dân sự đối với những địa phương có Lãnh đạo Cục sắp đến thời hạn nghĩ hưu, bổ nhiệm lại hay còn thiếu Lãnh đạo Cục hoặc đã giữ 02 nhiệm kỳ một vị trí công tác cũng như việc nhận xét đối với cá nhân Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự khi thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đề nghị của Tổng cục thi hành án dân sự. Ngoài ra, Cục Công tác phía Nam cũng kịp thời có báo cáo về tình trạng cán bộ công chức nghĩ việc nhiều trong đó có cán bộ chủ chốt tại đơn vị trong Khu vực.

        Dù biết rằng công tác cán bộ là cái gốc của công việc, có ý nghĩa rất quan trọng trong mọi sự thành, bại của đơn vị trong đó đơn vị thi hành án dân sự cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc tham mưu của Cục Công tác phía Nam cho Lãnh đạo Bộ liên quan đến công tác này còn chưa được kịp thời, còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:
        - Thứ nhất, đối với những thông tin, số liệu mang tính phổ thông như: Biên chế, cơ cấu tổ chức… cũng rất khó cập nhật thường xuyên. Trong khi đó, ở địa phương các số liệu này cũng thường có sự biến động liên tục. Do đó, khi cần thông tin, để đảm bảo chính xác, công chức thực hiện việc theo dõi thường phải kiểm tra lại bằng cách liên hệ với địa phương để cập nhật kịp thời. Nguyên nhân biến động là do báo cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, địa phương thường chỉ báo cáo định kỳ vào 6 tháng và năm. Các báo cáo tháng hầu như không có thông tin chi tiết liên quan đến công tác cán bộ.
        - Thứ hai, đối với những thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm Lãnh đạo Cục đặc biệt là Phó Cục trưởng hay việc kỷ luật công chức, Cục Công tác phía Nam rất khó có thông tin bởi công tác tổ chức cán bộ là công tác đặc thù và thường không được tiết lộ rộng rãi, các đơn vị giữ bí mật gần như đến phút cuối. Hoặc trong trường hợp có vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức cán bộ cần báo cáo riêng, địa phương cũng chỉ thường gửi báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục thi hành án dân sự nên Cục Công tác phía Nam cũng không theo dõi được kịp thời.
        - Thứ ba, đối với những thông tin mang tính nội bộ như: mất đoàn kết nội bộ hay thông tin không thể hiện được trong báo cáo…, Cục Công tác phía Nam lại càng rất khó có được. Để có được những thông tin này phần lớn chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân. Mà mối quan hệ này không chỉ đơn thuần xã giao nó đòi hỏi phải thật thân thiết. Trong khi điều này không dễ vì không phải địa phương nào Cục Công tác phía Nam (cụ thể là công chức thực hiện việc theo dõi) cũng có mối quan hệ như vậy. Ngoài ra, khi có thông tin cũng rất khó có thể chuyển tải thành nội dung tham mưu cho Lãnh đạo Bộ. Bởi đây không phải là thông tin chính thống, có phần nhạy cảm nên để chuyển tải trong báo cáo của Cục Công tác phía Nam cũng không dễ vì liên quan đến trách nhiệm về tính xác thực của thông tin.
        Ngoài ra, thông tin khi Cục Công tác phía Nam cung cấp, phản ánh đến Lãnh đạo Bộ hay đề xuất với Tổng cục thi hành án dân sự thường không nhận được sự phản hồi mặc dù sau đó Lãnh đạo Bộ, Tổng cục thi hành án dân sự cũng có thể đã tổ chức triển khai thực hiện. Tức là thông tin chỉ có một chiều. Điều này dẫn đến tâm lý cho công chức theo dõi không biết việc theo dõi, cung cấp, tham mưu của mình có chính xác không, có được sử dụng không và hiện đã được xử lý hay chưa?

        Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu Lãnh đạo Bộ và có những đề xuất sát đáng hơn với Tổng cục thi hành án dân sự liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại địa phương, Cục Công tác phía Nam xin có một số đề xuất như sau:
        - Đối với Lãnh đạo Bộ: Tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện việc phối hợp theo Điều 13 của Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Công tác phía Nam với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1682/QĐ-BTP ngày 17/7/2014.
        - Đối với Tổng cục thi hành án dân sự: Khi có những việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại các địa phương trong Khu vực phía Nam, nên có sự chia sẽ, trao đổi thông tin với Cục Công tác phía Nam, đặc biệt đối với những thông tin đã được Tổng cục có hướng giải quyết, xử lý mà do Cục Công tác phía Nam đã có đề xuất trước đó thì nên có sự thông tin lại cho Cục Công tác phía Nam.
        - Đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương: Khi có báo cáo gửi về cơ quan chủ quan cũng đồng thời gửi Cục Công tác phía Nam để theo dõi, nắm tính hình.
                                                                                                                            Thùy Dung