Hoạt động Thừa phát lại tại Khu vực phía Nam có sự chuyển biến nhưng chưa mang tính bền vững
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm

Hoạt động Thừa phát lại tại Khu vực phía Nam có sự chuyển biến nhưng chưa mang tính bền vững

        Sau khi Bộ Tư pháp có Công văn số 5093/BTP-BTTP ngày 03/11/2017 phê duyệt chủ trương thành lập thêm Văn phòng Thừa phát lại tại một số địa phương , so với năm 2016 việc triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại tại khu vực phía Nam (Khu vực) trong năm 2017 cũng đã có sự chuyển biến nhẹ dù chưa nhiều. Ngoài 06 địa phương đã thành lập thực hiện thí điểm , năm 2017 trong Khu vực có thêm 03 địa phương thành lập Văn phòng Thừa phát lại gồm: Thành phố Cần Thơ; Long An và Khánh Hòa  nâng số địa phương trong Khu vực có Văn phòng Thừa phát lại là 09. Nhìn nhận một cách khách quan, điều này cho thấy việc triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại tại các địa phương trong Khu vực đã nhận được đồng thuận về chủ trương và có sự phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước tại chổ. Đi cùng với sự chuyển biến này là nhân sự làm việc tại các Văn phòng Thừa phát lại cũng theo chiều hướng tỷ lệ thuận tăng so với cùng kỳ năm 2016 ở hầu hết các vị trí làm việc (Thừa phát lại: 114 người; thư ký nghiệp vụ: 166 người và nhân viên khác: 114 người ).
        Đồng thời, hai trong bốn hoạt động chính của Thừa phát lại là tống đạt văn bản và lập vi bằng cũng có kết quả thực hiện rất khả quan trên số liệu thống kê, báo cáo đặc biệt là hoạt động lập vi bằng . Kết quả này cũng có thể cho thấy, chế định Thừa phát lại đã được người dân quan tâm và biết đến nhiều hơn so với giai đoạn thí điểm trước đây. 

       
       Bên cạnh một số kết quả đạt được, nhìn nhận vào thực tế, đánh giá toàn diện thì sự chuyển biến, thay đổi này vẫn chưa mang tính bền vững bởi còn nhiều hạn chế sau:
        Một là, về tổ chức và nhân sự, so với cùng kỳ năm 2016, tổ chức Văn phòng Thừa phát lại có tăng nhưng nhân sự tăng cũng chỉ chủ yếu tập trung ở các Văn phòng đã có trước đây, còn các Văn phòng mới chỉ dừng lại ở việc thành lập.
        Hai là, về hoạt động triển khai, mặc dù kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại hiện nay đã khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2016, các lĩnh vực hoạt động vẫn được duy trì nhưng vẫn chủ yếu tập trung ở 02 lĩnh vực tống đạt văn bản và lập vi bằng . Đồng thời, với số lượng vi bằng tăng một cách đáng kể (gấp đôi, thậm chí tại TP. Hồ Chí Minh tăng gần gấp 03) như năm 2017, trong khi số lượng Văn phòng và nhân sự Thừa phát lại để thực hiện hoạt động này lại tăng không đáng kể cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng vi bằng và khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động này. Hệ quả là trong thời gian vừa qua, rất nhiều sai sót liên quan đến hoạt động lập vi bằng của một số Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị phát hiện và đang chờ xử lý. 
        Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế mà đặc biệt là chất lượng của các vi bằng. Tuy nhiên, xét đến cùng, bản chất của các hạn chế này là do nguyên nhân từ thể chế. Mặc dù đã được các cơ quan Trung ương tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động của Thừa phát lại nhưng nhìn tổng thể, các văn bản này chưa tương xứng và đồng bộ với thể chế hoạt động tố tụng và thi hành án dân sự, vẫn là các văn bản trong thời kỳ thí điểm dẫn đến hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện và khó cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phát hiện và xử lý vi phạm. 


       
        Chính vì vậy, để sớm khắc phục hạn chế này, thiết nghĩ 
        - Đối với các Văn phòng Thừa phát lại: Cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và các công việc làm được của Văn phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, áp phích. Từng Thừa phát lại phải tự nâng cao chất lượng, kỹ năng và đạo đức hành nghề của mình, đem lại lòng tin cho người dân và Cơ quan Tòa án, thi hành án dân sự trong hoạt động,...
       - Đối với Bộ Tư pháp: (i) Sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 và Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. (ii) Kiến nghị Chính phủ xem xét cho chủ trương ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã để quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại. (iii) Ban hành chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của các Thừa phát lạikhi hành nghề. (iv) Thường xuyên mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng nghề Thừa phát lại. (v) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm, hướng dẫn các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. 

                                                                                                                                           Thùy Dung