Phản ánh kiến nghị ở địa phương
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Phản ánh kiến nghị ở địa phương

Phản ánh, kiến nghị của một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về công tác tư pháp

10/01/2017

​Khu vực phía Nam với 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là địa bàn có hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự sôi động nhất cả nước. Dứoi đây là trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo kiến nghị của 10 địa phương trong Khu vực.

Phản ánh, kiến nghị của một số tỉnh Miền Đông Nam bộ về công tác tư pháp tại địa phương

10/01/2017

Khu vực phía Nam với 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là địa bàn có hoạt động tư pháp, thi hành án dân sự sôi động nhất cả nước. Dướo đây là trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo kiến nghị của 10 địa phương trong Khu vực.

Phản ánh, kiến nghị của địa phương trong khu vực phía Nam về công tác tư pháp và thi hành án dân sự

19/10/2014

Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-CCTPN ngày 24/7/2014 của Cục CTPN làm việc về công tác tư pháp và Thi hành án dân sự (THADS) địa phương, từ ngày 18/8/2014 đến ngày 20/8/2014, Cục CTPN đã tổ chức đoàn công tác tại tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh do ông Lê Tiến Châu - Cục trưởng, Trưởng đoàn và đoàn công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương do ông Hoàng Kim Chiến - Phó Cục trưởng, Trưởng đoàn. Sau buổi làm việc tại các địa phương, Cục Công tác phía Nam đã tổng hợp một số kiến nghị của địa phương, trên cơ sở đó sẽ đưa ra những đề xuất với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.