Tin hoạt động
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Cục Công tác phía Nam

02/01/2018

Chiều ngày 29/12/2017, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Tiến Châu – Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tại khu vực phía Nam.

Cục Công tác phía Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017

02/01/2018

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan và toàn diện việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2017; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của cơ quan, ngày 29/12/2017, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2017 với sự tham gia của tập thể công chức, viên chức, người lao động Cơ quan.

Đối thoại với doanh nghiệp pháp luật về thuế tại TP. Hồ Chí Minh

14/12/2017

Ngày 13/12/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp và Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với chuyên đề “Quy định pháp luật về thuế trong hoạt động quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp”. Đây là hoạt động được thực hiện theo Quyết định của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị đối thoại là đại diện các sở, cơ quan, ban, ngành, hội viên CLB pháp chế doanh nghiệp, các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ pháp lý trong hoạt động khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

14/12/2017

Thực hiện Quyết định của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) giai đoạn 2015-2020, ngày 06/12/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với chuyên đề “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Đối thoại “Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp” tại TP. Hồ Chí Minh

31/10/2017

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp đồng thời là Trưởng Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị Đối thoại “Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp”. Đại diện Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã tham gia đồng chủ trì hội nghị.