TÂY NINH SAU 01 NĂM THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

TÂY NINH SAU 01 NĂM THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

Luật hộ tịch được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, ngày 15/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Sau 01 năm triển khai thi hành, công tác hộ tịch của tỉnh Tây Ninh đã đạt được kết quả như sau:

* Về tình hình triển khai: Được sự quan tâm của các cấp ủy, đảng, lãnh đạo của tỉnh, ngay sau khi Luật có hiệu lực, công tác triển khai thi hành luật đã được khẩn trương, tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, địa bàn dân cư, cụ thể: (i) Công tác  chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; (ii) Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các việc về hộ tịch Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 300 công chức là Lãnh đạo và công chức hộ tịch của Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã. (iii) Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hộ tịch, tuyên truyền Luật đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh cơ sở, viết tin, bài…để đăng tải, giới thiệu nội dung Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn đến các tầng lớp nhân dân trong địa bàn của tỉnh. Sở Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức triển khai Luật hộ tịch cho đội ngũ Trợ giúp viên, cộng tác viên của tỉnh để đội ngũ này tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân; (iiii) Công tác kiểm tra tình hình thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được quan tâm thực hiện (Tổ chức kiểm tra định kỳ, địa bàn đối với công tác hộ tịch của cấp huyện, xã). (iiiii) Triển khai sử dụng phần mềm về đăng ký hộ tịch; (iiiiii) Kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch theo Luật hộ tịch (Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp của phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – hộ tịch của UBND cấp xã để bảo đảm công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật; bảo đảm chỉ tuyển dụng mới người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch làm công tác hộ tịch);...
* Về kết quả thực hiện: Kết quả báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch trên toàn tỉnh trong năm 2016: i) Đăng ký hộ tịch trong nước: Cấp huyện: Cải chính hộ tịch:1.062 trường hợp; xác định lại dân tộc: 51 trường hợp. Cấp xã: Đăng ký khai sinh: 24.688 trường hợp (đúng hạn: 14.663 trường hợp) Đăng ký kết hôn: 10.490 trường hợp, Đăng ký khai tử: 7955 trường hợp, Đăng ký lại khai sinh: 11.596 trường hợp, Đăng ký lại kết hôn: 143 trường hợp, Đăng ký lại khai tử: 157 trường hợp,  Thay đổi hộ tịch: 128 trường hợp + Cải chính hộ tịch: 278 trường hợp + Bổ sung hộ tich: 1.008 trường hợp + Nhận cha, mẹ, con: 402 trường hợp + Đăng ký giám hộ: 20 trường hợp + Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 31.108 trường hợp; ii) Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài: + Đăng ký kết hôn: 594 trường hợp (gồm 331 Trung Quốc (Đài Loan), 79 Hoa Kỳ, 57 Hàn Quốc, 07 Canada, 05 Trung Quốc và 115 quốc gia khác);  Ghi chú kết hôn: 200 trường hợp; Ghi chú ly hôn: 91 trường hợp; Đăng ký khai sinh : 135 trường hợp; Đăng ký khai tử 13 trường hợp.
 
 


Nhìn chung, sau 01 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác hộ tịch của tỉnh đã có nhiều chuyển biến, dần đi vào nề nếp, việc phổ biến giáo dục pháp luật về hộ tịch ngày càng được tăng cường, đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ tỉnh đến xã không ngừng được củng cố, kiện toàn, việc triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các việc hộ tịch tại địa phương ngày càng đi vào chuyên nghiệp, nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, độ tin cậy của người dân được cải thiện, không có một trường hợp nào người dân khiếu nại, khiếu kiện.  Nổi bật là việc chuyển giao thẩm quyền công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho cấp huyện thực hiện đã đi vào nề nếp. Qua kiểm tra chưa phát hiện sai sót về thủ tục tiếp nhận và giải quyết các việc về hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
Bên cạnh những kết quả đạt được đã nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của tỉnh còn gặp một số những khó khăn, vướng mắc cơ bản như sau:
Thứ nhất, những năm gần đây, việc kết hôn một cách vội vã, thiếu suy nghĩ của phụ nữ đã để lại nhiều hậu quả nhất là về vấn đề khai sinh và quốc tịch. Những trường hợp này khi theo chồng ra nước ngoài, họ đều đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để được nhập quốc tịch nước ngoài, đến thời điểm này thì việc trở về của các đối tượng này khá nhiều (trong đó bỏ trốn vì bị ngược đãi, vì cuộc sống khó khăn, ly hôn…), và hậu quả là những đứa con theo mẹ về Việt Nam khi các cháu đã được đăng ký khai sinh tại nước ngoài nhưng người mẹ không thể mang Giấy khai sinh về Việt Nam để được đăng ký ghi vào sổ hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch. Ngoài ra, rất nhiều trường hợp người nữ bỏ trốn về việc nam nhưng chưa làm thủ tục ly hôn và trước đây cũng không ghi chú kết hôn ở Việt Nam nên phía Tòa án ở trong nước cũng không thể thụ lý để giải quyết ly hôn. Và hậu quả là những trường hợp này khi chung sống với người khác ở Việt Nam thì không thể nào tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn. Những người con chung của họ lại được xác định là con trong thời kỳ hôn nhân với người chồng nước ngoài. Vì vậy, đối với những trường hợp này lại khó khăn trong vấn đề xác định người cha khi đăng ký khai sinh.
Thứ hai, theo quy định Luật hộ tịch quê quán của con là theo quê quán của cha hoặc mẹ nhưng hiên nay ở Tây Ninh có rất nhiều trường hợp quê quán của cha, mẹ đều là Campuchia, trong khi khi đó họ không muốn lấy thông tin quê quán của con mình là Campuchia vì thật sự họ sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, việc lấy quê quán Campuchia sẽ gây ảnh hưởng về mặt tâm lý cũng như việc lựa chọn ngành nghề của con sau này.
Thứ ba, thủ tục đăng ký lại khai sinh: hiện nay nhu cầu đăng ký lại việc sinh của người dân ngày một nhiều để phục vụ nhu cầu đổi lại căn cước công dân và các giấy tờ khác (do đối với những trường hợp Giấy chứng minh nhân dân không có ngày, tháng sinh khi đổi sang căn cước công dân thì ngành công an yêu cầu phải có giấy khai sinh). Thủ tục đăng ký lại việc sinh còn rờm rà, phức tạp cụ thể như: phải nộp bản photo CMND, Hộ khẩu, bằng cấp, chứng chỉ, học bạ,... Ngoài ra, nếu đăng ký lại khai sinh thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì UBND xã phải có văn bản đề nghị UBND xã nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh...việc gửi, phúc đáp công văn mất nhiều thời gian, chưa kể bị thất lạc.
Thứ tư, thực tế hiện nay việc kết hôn có yếu tố nước ngoài ở địa phương từ khi bỏ thủ tục phỏng vấn có dấu hiệu tăng so với những năm trước do không thể kiểm tra xác minh được những trường hợp kết hôn giả tạo, cưỡng ép kết hôn…
Thứ năm, các sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài có tính chất đa dạng và phức tạp, nhưng đây lại là nhiệm vụ mới được chuyển giao cho UBND cấp huyện, do đó việc thiếu kinh nghiệm của cán bộ trong quá trình tham mưu thực hiện là không tránh khỏi, trong khi đó biên chế công chức của Phòng Tư pháp hiện nay rất ít không tương xứng với yêu cầu của công việc đang là một khó khăn lớn ở các địa phương.
* Kiến nghị, đề xuất
Thứ nhất, thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, tọa đàm về công tác hộ tịch để kịp thời nắm thông tin và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương.
Thứ hai, theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Hộ tịch quy định: Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh, khi đăng ký khai sinh, thông tin tại mục quê quán được ghi theo đúng thông tin về quê quán của cha/mẹ trong Tờ khai đăng ký khai sinh. Trường hợp địa danh hành chính quê quán của cha/mẹ trẻ có sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại (khoản 2 Điều 10 Thông tư số 15/2015). Tuy nhiên, đối với những trường hợp trẻ em là con của người di cư tự do từ Campuchia về địa phương, quê quán của cha mẹ là Campuchia, khi đăng ký khai sinh cha mẹ không muốn ghi trong giấy khai sinh của con có quê quán Campuchia vì ảnh hưởng đến tương lai của trẻ, Vì vậy, trong trường hợp này đề nghị bổ sung việc xác định quê quán cho trẻ em là nơi trẻ em được sinh ra.
Thứ ba, Có giải pháp giải quyết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tại địa phương, đặc biệt là trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông nước ngoài, nay trẻ được đưa về gửi cho người thân ở quê chăm sóc, có trẻ đã đăng ký khai sinh ở nước ngoài nhưng không có giấy khai sinh ,có trẻ chưa khai sinh vì khi mẹ trẻ đang mang bầu, về Việt Nam và sinh trẻ ở Việt Nam, khi làm thủ tục đăng ký khai sinh thì không có thỏa thuận của cha, những trẻ đó chưa được đăng ký khai sinh hoặc có trẻ đã đăng ký khai sinh nhưng phần ghi về cha thì để trống.
Trần Thị Tú - Phòng Công tác HCTP-BTTP