Bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 06/10/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp phối hợp cùng Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp với chuyên đề “Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016) sau hai năm thi hành, những vấn đề thực tiễn doanh nghiệp cần lưu ý và bài học kinh nghiệm” dành cho Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ các phòng, ban của các doanh nghiệp trên địa bàn khu vực phía Nam. Lớp bồi dưỡng được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam đồng thời là Trưởng Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Việt Nam trong quá trình hội nhập, với đặc thù là một quốc gia nghèo, việc thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước là một trong những hướng ưu tiên của Nhà nước. Chính phủ chủ trương một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong thời gian qua, chủ trương mà Chính phủ tập trung thực hiện đó là khai thác các nguồn lực và thu hút đầu tư nước ngoài cũng như các đầu tư trong nước. Chương trình khởi nghiệp là một trong những hướng ưu tiên. Để làm được điều đó, bên cạnh các cơ chế chính sách, Nhà nước đã có các chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành nhằm hướng đến muc tiêu, giúp cho các doanh nghiệp và những người thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp có được những kiến thức pháp lý cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp. Chương trình tập huấn này với mục đích là trang bị cho anh, chị những kiến thức liên quan đến lĩnh vực đầu tư…”Chương trình bồi dưỡng đã cung cấp một cách tương đối đầy đủ các quy định về pháp luật đầu tư, những chính sách ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM nói riêng, khu vực phía Nam nói chung cũng như những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình đầu tư; Một số quy định về đầu tư liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp. Qua đó, giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản và cần thiết trong quá trình tư vấn, tham mưu cho doanh nghiệp cần phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau và những điểm cần lưu ý trong công tác đầu tư, xây dựng cho doanh nghiệp mình những khả năng và sẵn sàng tận dụng các lợi thế trong kinh doanh để mở rộng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trên thị trường.
Nội dung bồi dưỡng là những vấn đề cần thiết giúp cho việc mở rộng cơ hội kinh doanh, thị trường đầu tư, tìm kiếm và tạo lập thị trường ổn định, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp, trang bị cho các cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế và cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp những kiến thức pháp luật kinh doanh cũng như những kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề đầu tư.
Bên cạnh đó, bài giảng có sự phân tích, đánh giá đối với những vấn đề pháp lý cơ bản, có các tình huống thực tiễn và hướng giải quyết để học viên nắm bắt sâu hơn về từng nội dung, các biện pháp cần thiết khi tiến hành đầu tư vì đây là nội dung doanh nghiệp cần thiết phải tìm hiểu sâu.
Chương trình bồi dưỡng nhằm góp phần giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ và hiểu đúng những điểm mới, cơ bản của Luật Đầu tư 2014 và những vấn đề liên quan đến đầu tư, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, đạt được lợi ích tốt nhất trong hoạt động đầu tư, thành lập, quản trị doanh nghiệp,...
Út Hạnh