Tư pháp Đồng Nai xứng đáng là nơi tin cậy của Uỷ ban tỉnh trong lĩnh vực pháp luật
Sign In
  • * Chào mừng Quý vị và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp *

Tin hoạt động

Tư pháp Đồng Nai xứng đáng là nơi tin cậy của Uỷ ban tỉnh trong lĩnh vực pháp luật

Đây là phát biểu của ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 vào ngày 12/1/2018 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Na. Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Điểu Bá, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai.

        Năm 2017, Sở Tư pháp Đồng Nai đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh chỉ hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 2017 một cách đồng bộ, toàn diện với nhiều cách làm hay, hiệu quả như: Triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản luật mới có hiệu lực, với nhiều hình thức hội nghị trực tuyến phù hợp với hoạt động của một tỉnh có diện tích lớn (11 huyện, thị, thành phố với 173 xã ) và đông dân cư trong khu vực (đứng thứ 5 trong cả nước với 30 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Chủ động giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hộ tịch của người dân thể hiện qua việc chủ động đề xuất Bộ thực hiện tiểu Đề án 2 “Giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchi về nước”; thực hiện tốt vai trò là người gác cổng cho UBND tỉnh trong vấn đề liên quan đến văn bản pháp luật; chủ động phối hợp và chia sẽ thông tin giữa các cơ quan ban ngành trong tỉnh trong việc giải quyết nhanh chóng và kịp thời các vấn đề hành chính liên quan đến người dân và tổ chức; thường xuyên tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tư pháp và pháp luật nhất là cán bộ tư pháp cấp huyện xã.
 
 

        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Tư pháp Đồng Nai vẫn còn gặp không ít các thách thức như nhiệm vụ công tác tư pháp ngày càng được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, đặt biệt là tư pháp cấp cơ sở trong bối cảnh biên chế ngày càng thu hẹp; sự phối hợp chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn trong mốt số lĩnh vực như công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, Cục Trưởng Cục Công tác phía nam Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình biểu dương công tác Tư pháp của tỉnh Đồng Nai luôn được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ, ngành và của địa phương. Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác tư pháp trong năm 2017 cũng còn một số điểm chưa toàn diện, cụ thể trong các lĩnh vực bồi thường nhà nước và bổ trợ tư pháp...
                                                                                                                     Tạ Minh Thành